Pierwsza w tym roku sesja Rady Dzielnicy Groszowice

W dniu 10-01-2017 godz. 18:00  w Szkole Podstawowej nr 24 ( budynek hali sportowej I piętro .) odbędzie się Sesja Rady Dzielnicy Groszowice.
 
Sesje  są otwarte dla mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych pracą Rady Dzielnicy.
 
 Porządek obrad
  1. Otwarcie sesji
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad
  3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
  4. Wybór sekretarza sesji
  5. Przedstawienie porządku obrad
  6. Zgłoszenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad
  7. Przeprowadzenie głosowań w temacie zmian
  8. Projekt uchwały w sprawie sprawie programu działania oraz     rocznego  planu finansowego Dzielnicy Groszowice  na 2017 rok–        Uchwała Nr  II/27/Grosz/17
  9. Projekt uchwały w sprawie  określenia zadań Rady Dzielnicy Groszowice stanowiących podstawę złożenia wniosków przeznaczonych do realizacji w 2017 roku w ramach środków z budżetu miasta Opola zapewnionych na realizacją  zadań zgłoszonych przez Rady Dzielnic– Uchwała Nr II/28/Grosz/17
 
                                                                            Rada Dzielnicy Groszowice