INFORMACJE Z PRAC RADY DZIELNICY GROSZOWICE

                                                                                                             Opole 13-02-2017
 
Początek roku to nowe wyzwania stojące przed Zarządem i Radą Dzielnicy Groszowice.
Uruchomiony został już plan finansowy na rok 2017 w ramach, którego dofinansowaliśmy, jako Rada Dzielnicy Groszowice:
- cykliczną imprezę w okresie karnawału „ Babski Comber”
- zabawę karnawałową organizowaną przez Klub Sportowy GROSZMAL
- ćwiczenia ruchowe na basenie dla osób z Domu Dziennego Pobytu Nad Odrą
 
Zakończyły się ustalenia dotyczące realizacji wniosków na kwotę 111 000 zł w roku 2017.
Zostały złożone wnioski na wykonanie projektów, wnioski na remonty chodników oraz wnioski na oświetlenie przejść dla pieszych mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa na dzielnicy.
Oto wszystkie wnioski zgłoszone do realizacji na kwotę 111 000 zł .
 
Lp. Zadanie
1.    Wykonanie projektu i rozpoczęcie inwestycji budowy dodatkowego oświetlenia ulicznego ul. Przeskok  - Kwota 10 000 zł
2.    Wykonanie przebudowy chodnika ma odcinku 100m ul. Rudzkiego kierując się od ul. Oświęcimskiej - Kwota 22 000 zł 
3.       Wykonanie przebudowy chodnika na odcinku 100m ul. Józefa Buhla od nr 17 do ul Jana  Augustyna ( strona lewa ) kierując się od ul. Rudzkiego. - Kwota 17 000 zł
4.       Doświetlenie jednym punktem świetlnym dwóch przejść dla pieszych na ul. Oświęcimskiej, tj. w okolicy skrzyżowania z ulicą Piaskową oraz w okolicy budynku turon Polska Energia
 - Kwota 30 000 zł
5.       Wykonanie II części projektu ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Edwarda Frankiewicza - lewa strona od ul. Przeskok do ul. Kredytowej - Kwota 25 000 zł.
6 Wykonanie projektu mini boiska dla dzieci do nauki gry w  hokeja na rolkach , koszykówki , jazdy na wrotkach – kwota  7000 zł
 
Przewodniczący Zarządu
Rady Dzielnicy
 

Pierwsza w tym roku sesja Rady Dzielnicy Groszowice

W dniu 10-01-2017 godz. 18:00  w Szkole Podstawowej nr 24 ( budynek hali sportowej I piętro .) odbędzie się Sesja Rady Dzielnicy Groszowice.
 
Sesje  są otwarte dla mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych pracą Rady Dzielnicy.
 
 Porządek obrad
  1. Otwarcie sesji
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad
  3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
  4. Wybór sekretarza sesji
  5. Przedstawienie porządku obrad
  6. Zgłoszenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad
  7. Przeprowadzenie głosowań w temacie zmian
  8. Projekt uchwały w sprawie sprawie programu działania oraz     rocznego  planu finansowego Dzielnicy Groszowice  na 2017 rok–        Uchwała Nr  II/27/Grosz/17
  9. Projekt uchwały w sprawie  określenia zadań Rady Dzielnicy Groszowice stanowiących podstawę złożenia wniosków przeznaczonych do realizacji w 2017 roku w ramach środków z budżetu miasta Opola zapewnionych na realizacją  zadań zgłoszonych przez Rady Dzielnic– Uchwała Nr II/28/Grosz/17
 
                                                                            Rada Dzielnicy Groszowice