III sesja Rady Dzielnicy Groszowice

Zapraszamy Mieszkańców Dzielnicy do udziału w III sesji Rady Dzielnicy Groszowice, która odbędzie się 26 czerwca 2015 r. (piatek) o godz. 17.30 w sali na I pietrze budynku hali sportowej PSP 24 w Groszowicach.
Porządek obrad w załączniku >>>

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY

SZANOWNI MIESZKAŃCY GROSZOWIC

RADA DZIELNICY GROSZOWICE serdecznie zaprasza mieszkanców na spotkanie, które odbędzie się w dniu 08 czerwca 2015 roku o godzinie 18.00 w sali stołówki Szkoły Podstawowej nr 24 (na parterze w budynku B).

Pełna treść oraz program spotkania w załączniku.

Informacja

W dniu 15-05-2015 odbyła się II sesja Rady Dzielnicy Groszowic i właściwie o tego momentu rozpoczyna swoją pracę Rada i Zarząd Rady Dzielnicy Groszowice. Jako Zarząd w pierwszej kolejności zajmiemy się tematami, które nie udało się zrealizować w roku 2014, a są to :
- temat zalewanej przez wody deszczowe posesji przy ul. Dunikowskiego
- temat nie wykonanej studzienki deszczowej przy ul. Popiełuszki
- brak drugiego progu zwalniającego na ul. Podbornej oraz przesunięcie istniejącego.

Postaramy się również usprawnić działanie strony internetowej informując częściej niż do tej pory mieszkańców poprzez stronę, co się dzieje w dzielnicy i czym się zajmuje Rada i Zarząd.

Pragniemy zgodnie z wolą Członków Rady uruchomić stronę Rady Dzielnicy na Facebooku. Tam mieszkańcy  i wszyscy zainteresowani będą mogli umieszczać swoje komentarze , opinie oraz propozycje tematów do realizacji.
Będziemy chcieli się dowiedzieć jak wygląda realizacja obietnic otrzymanych  w okresie  rządów Prezydenta Zębaczyńskiego, a dotyczących noclegowni. Tematem z ramienia Rady Dzielnicy będzie się zajmować p. Mirela Ulrich.

Jak wiemy od ubiegłego roku w naszej Dzielnicy prężnie działa Klub Seniora w nowo otwartym domu Dziennego Pobytu. Za kontakty z naszymi seniorami odpowiedzialna będzie p. Mariola Skrzypczyk.

Rok 2015 to okres realizacji naszych wniosków jakie złożyliśmy na kwotę  100 000 zł , których to wykonanie musimy dopilnować. Dla przypomnienia są to :
-- doświetlenie ul. Jaronia
-- wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Podbornej od nr.40 do nr. 48
-- wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Kredytowej i jej odbudowa
-- wykonanie odwodnienia z wód deszczowych ul. Katarzyny
-- wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych
-- wykonanie projektu ścieżki rowerowej w ciągu ul. Frankiewicza po lewej stronie w kierunku Maliny

Jak widać tematów do zrealizowania jest dużo i dużo pracy, a o pozostałych będziemy sukcesywnie informować .
 

Podpisano
Przewodniczący Zarządu
R.D.  Groszowice
Henryk Bąk