28.04.2016 Sesja Rady Dzielnicy Groszowice

                                  
W dniu 28-04-2016 godz. 18:00  w Szkole Podstawowej nr 24 ( budynek hali sportowej I piętro .)  odbędzie się Sesja Rady Dzielnicy Groszowice. Sesje  są otwarte dla mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych pracą Rady Dzielnicy.
 
Porządek obrad
1.    Otwarcie sesji
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad
3.    Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
4.    Wybór sekretarza sesji
5.    Przedstawienie porządku obrad
6.    Zgłoszenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad
7.    Przeprowadzenie głosowań w temacie zmian
8.    Podjęcie uchwały:
- W sprawie wydania opinii do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , oraz piwa na rzecz Gekon Club Piotr Woroniecki ul. Oświęcimska 58 w Opolu – Groszowicach – Uchwała Nr II/22/grosz/16
9.    Dyskusja
10.  Poddanie uchwały pod głosowanie.
11.  Komunikaty:
- informacja Przew. Zarządu dotycząca działań podjętych pomiędzy sesjami
12.  Dyskusja
13.  Zamknięcie obrad
                                                                   
                                                                Rada Dzielnicy Groszowice
                                                                                       

OGŁOSZENIE

W dniu 18-03-2016 godz. 18:00  w Szkole Podstawowej nr 24 ( budynek hali sportowej I piętro .)  odbędzie się Sesja Rady Dzielnicy Groszowice.
Sesje  są otwarte dla mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych pracą Rady Dzielnicy.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza sesji
5. Przedstawienie porządku obrad
6. Zgłoszenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie
7. Podjęcie uchwały:
- w sprawie określenia zadań Rady Dzielnicy Groszowicestanowiących podstawę złożenia wniosków przeznaczonych do realizacji w 2016 roku w ramach środków z budżetu miasta Opola zapewnionych na realizacją zadań zgłoszonych przez Rady Dzielnic – Uchwała Nr II/20/Grosz/16.
8. Dyskusja
9. Poddanie uchwały pod głosowanie.
10. Komunikaty:
- informacja Przew. Zarządu dotycząca działań podjętych pomiędzy sesjami,
- uruchomienie  punktu konsultacyjnego Policji i Straży Miejskiej,
- informacja na temat boiska do siatkówki plażowej po spotkaniu z p. Traczem,
- omówienie zmiany planów inwestycyjnych na rok 2016,
- omówienie organizacji spotkania z mieszkańcami
- sprawa prowadzenia strony internetowej rady dzielnicy
11. Dyskusja
12. Zamknięcie obrad

Rada Dzielnicy Groszowice

Kolejne zawiadomienia w sprawie budowy obwodnicy południowej w Opolu

7 marca 2016 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu wydała kolejna dwa zawiadomienia dla stron w sprawie wydania decyzji środowiskowej zwiazanej z inwestycją. Dokumenty do pobrania z załączników poniżej.

Zał. nr 1
Zał. nr 2

REMONT UL. POPIELUSZKI, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ


Pragnę poinformować mieszkańców o inwestycjach na rok 2016.
W wyniku wielu spotkań, jakie odbyłem w styczniu, otrzymałem zapewnienie o dalszej kontynuacji przebudowy ul. Popiełuszki na odcinku od Przedszkola „BAJKOWA RODZINA” do ul. Oświęcimskiej.
Na dzień dzisiejszy oczekujemy na wykonanie projektu, oraz wyłonienie wykonawcy i przystąpienie do prac.
Następną inwestycją, która została potwierdzona to budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kredytowej.
Projekt został wykonany w 2015 r w ramach kwoty 100 000 zł, jaką na inwestycje posiadała do dyspozycji Rady Dzielnicy Groszowice.
 
Przewodniczący Zarządu
Rady Dzielnicy Groszowic                             
Bąk Henryk