Podsumowanie roku 2015

Witam wszystkich w nowym 2016 roku.
 
Styczeń to miesiąc, kiedy kończy się rozliczanie finansowe starego roku i tym samy jest to okazja do podsumowań.
Rok 2015 był jednym z najbardziej udanych, jeśli chodzi o inwestycje dla naszej dzielnicy, od lat nie dokonało się tyle pozytywnych zmian w naszym otoczeniu. Środki, jakie zostały przyznane przez Urząd Miasta Opola to ponad 2 000 000 złotych. Tu należą się szczególne podziękowania dla Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, jego zastępcy Mirosława Pietruchy za przychylność i zrozumienie naszych potrzeb.

W roku 2015 wyremontowaliśmy część ul. Popiełuszki wraz z chodnikami oraz
 ul. Gorzołki, a dzięki przesunięciu środków inwestycyjnych przebudowany został chodnik na ul. Jaronia.

Po 15 latach mieszkańcy części ul. Podbornej doczekali się oświetlenia ulicznego, pierwszego LD w Groszowicach, a mieszkańcy ul. Katarzyny odprowadzenia wód deszczowych zalewających ich posesje. Dzięki staraniom członków Rady Dzielnicy odpowiednie Wydziały Urzędu Miasta wykonały kilka projektów dla naszych przyszłych inwestycji. Wykonano projekt kanalizacji deszczowej na ul. Kredytowej wraz z przesunięciem słupów telekomunikacyjnych, projekt oświetlenia przejść dla pieszych na naszej Dzielnicy. Wykonano również wiele innych drobnych zadań jak ustawienie wiaty przystankowej na ul. Traugutta, doświetlono kilka ulic, naprawiono nawierzchnię ul. Przelotowej.

Nie wszystkie inwestycje udało się zrealizować w minionym roku m.in. nie wykonano projektu ścieżki rowerowej do Maliny. Z powodu braku środków nie odtworzono do końca chodnika na ul. Dunikowskiego, a sporo spraw zgłaszanych do realizacji przez mieszkańców musieliśmy odłożyć w czasie. Otwarcie pomieszczenia dla Policji i Straży Miejskiej zostało przesunięte na pierwszy kwartał 2016 roku.

Praca Zarządu i Rady Dzielnicy Groszowice to również dofinansowanie w ramach posiadanych środków organizacji działających w naszej dzielnicy.
W 2015 r dofinansowaliśmy cykliczne imprezy odbywające się w dzielnicy organizowane przez Klub Sportowy GROSZMAL, Koło Wędkarskie, Publiczne Przedszkole nr 22 „Bajkowa Rodzina”. Niewielkie wsparcie finansowe otrzymał Dom Dziennego Pobytu „Nad Odrą” prowadzący naukę gotowania dla dzieci, oraz Publiczne Przedszkole nr 22 „Bajkowa Rodzina” organizujące dla swoich podopiecznych Wigilię. Należy również wspomnieć o z finansowaniu zajęć tanecznych dla naszych pań w ramach aktywności ruchowej, strojów sportowych jako nagrody dla naszej drużyny piłki nożnej 6-cio osobowej oraz pokrycia części kosztów nowego pomnika naszego kronikarza Heinricha Moecke. Łącznie, jako Rada Dzielnicy wydaliśmy w 2015 roku kwotę, jaką posiadaliśmy do dyspozycji to jest 15 000 złotych na różnego rodzaju działalność kulturalną i nie tylko.
 
Dużym sukcesem i promocją Dzielnicy i jej mieszkańców okazał się udział w I Festiwalu Dzielnic. Jeszcze raz dziękujemy uczestnikom i sponsorom.

Kończąc pragnę podziękować całej Radzie Dzielnicy za pracę i czas poświęcony na rzecz dzielnicy. Dziękuję wszystkim za uwagi, pomysły przydatne w rozwiązywaniu problemów i wzięcie wspólnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Szczególne słowa dziękuję kieruję do tych członków Rady, którzy ze względu na charakter pracy są bardziej dyspozycyjni i mogą wiele spraw poprowadzić w godzinach pracy urzędów.
Dziękuję Pani Mireli Ulrich, Pani Joannie Okos, Pani Marioli Skrzypczyk, Panu Grzegorzowi Siemiątkowskiemu i Panu Jackowi Pilawka .

Cała nasza praca nie miałaby jednak sensu gdyby nie Państwo - mieszkańcy Groszowic, którzy byliście, jesteście i będziecie. Mimo różnic i odmiennych poglądów My wszyscy razem, jako mieszkańcy możemy zrobić wiele dla siebie, naszych dzieci.   Potrafimy wspólnie działać dla dobra Dzielnicy tak jak podczas konsultacji w sprawie Trasy Średnicowej, gdzie sprzeciwiliśmy się budowie obwodnicy, jak podczas głosowania w budżecie obywatelskim na projekt budowa altany na placu przy Domu Dziennego Pobytu „ Nad Odrą”.
Mam nadzieję że rok 2016 będzie dla nas mieszkańców równie pomyślny .
      
  
Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy      
Bąk Henryk

Poznaj dzielnice Opola

Nasza praca i głosy mieszkańców nie poszły na marne

Wyniki konsultacji ws. mostu nad Odrą. 63 proc. głosujących poparło "średnicówkę"
Zapraszamy do lektury >>>
Przewodniczący Zarządu
Rady Dzielnicy
Bąk Henryk

Zadania zrealizowane oraz w trakcie realizacji - rok 2015

Połowa roku 2015 za nami, a jak wiadomo lipiec to miesiąc sprawozdań półrocznych, to też
i pora na podsumowanie dotychczasowej pracy Zarządu Rady Dzielnicy oraz całej Rady.
Tematy już zrealizowane:
 • odprowadzenie wody deszczowej na ul. Katarzyny;
 • doświetlenie ul. Jaronia;
 • naprawa nawierzchni drogowej na ul. Przelotowej;
 • odmalowanie pasów na przejściu dla pieszych na ul. Traugutta (obok sklepu mięsnego) oraz ustawienie słupków.
Tematy w realizacji:
 • wykonanie projektu kanalizacji deszczowej na ul. Kredytowej z odtworzeniem drogi
  do stanu pierwotnego
  – w szybkiej i sprawnej realizacji tego zadania „stoi nam na drodze” dosłownie i w przenośni słup, a dokładniej słup telefoniczny!. Po szeregu rozmów i spotkań przedstawicieli Zarządu z przedstawicielami Miejskiego Zarządu Dróg, Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Wydziału ds.. Europejskich i Planowania Rozwoju oraz korespondencji i rozmów z przedstawicielami firmy Orange Polska S.A. mamy wiążące ustalenia. Firma Orange Polska S.A zobowiązała się do przesunięcia słupa
  a w Urzędzie Miasta trwają prace związane z wyłonieniem firmy odpowiedzialnej za wykonanie projektu;
 • montaż wiaty przystankowej na ul. Traugutta – zgonie z uzyskaną pisemną odpowiedzią
  z Miejskiego Zarządu Dróg wiata została ujęta w zestawieniu wiat przewidzianych do budowy w roku bieżącym. Po zakończeniu całej procedury formalnej z tym związanej, która obecnie trwa, wiata zostanie zamontowana w miesiącach wrzesień/październik;
 • wykonanie zatoczki autobusowej na przystanku Popiełuszki - Kościół (kierunek Grotowice) -  zgodnie z pisemnymi zapewnieniami Miejskiego Zarządu Dróg zadanie
  to zostanie wpisane do projektu planu budżetu miasta na rok 2016 i po jego zatwierdzeniu oraz rozdzieleniu środków na poszczególne zadania zostanie ustalony konkretny termin wykonania zatoki;
 • prace porządkowe wokół budynku przy ul. Gorzałki 3 (siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) – zostało wystosowane pismo do Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych o ujęcie w harmonogramie prac, całorocznego dbania o porządek oraz koszenie trawy
  w okresie letnim na terenie tej posesji;
 • remont nawierzchni jezdni ul. Popiełuszki z chodnikami po obu stronach na odcinku
  od CH Gaja do Przedszkola –
  zgodnie z pisemną informacją z Miejskiego Zarządu Dróg planowany termin realizacji to III i IV kwartał br.;
 • remont nawierzchni jezdni ul. Gorzołki - zgodnie z pisemną informacją z Miejskiego Zarządu Dróg planowany termin realizacji to III i IV kwartał br.;
 • odtworzenie chodnika na ul. Dunikowskiego od ul. Oświęcimskiej do drugiego przejazdu kolejowego.

Poniżej w załącznikach zamieszczono pisma złożone w powyższych sprawach.
 
Zachęcamy mieszkańców do kontaktów z przedstawicielami Rady oraz Zarządu Rady Dzielnicy,
do zgłaszania kolejnych tematów i zadań do wykonania. Przede wszystkim serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w spotkaniach organizowanych przezRadę Dzielnicy. Najbliższe spotkanie już 04.08.2015r. dot. budowy obwodnicy południowej. Terminy wszystkich spotkań na bieżąco zamieszczane są na stronie www.rdgroszowice.opole.pl oraz na tablicy ogłoszeń Rady Dzielnicy (parking kościelny).

 
Joanna Okos
Członek Zarządu Rady Dzielnicy Groszowice