Pisma skierowane do Urzędu Miasta

KOMUNIKAT

Zapraszamy mieszkańców Groszowic w szczególności z ul. Popiełuszki, ul. Jaronia ,ul. Augustyna ,ul.  Józefa oraz okolicznych uliczek na spotkanie w dniu 08-10-2014 ( środa ) o godz. 17  w sali konferencyjnej Zakładu Komunalnego Opole mieszczącego się przy ul. Podmiejskiej 69 . Temat  „ Uciążliwy zapach unoszący się z terenu wysypiska” . Na spotkaniu będziemy chcieli uzyskać wyjaśnienie co jest przyczyną takiego stanu rzeczy i jak można temu zaradzić.

Członek Zarządu
Bąk Henryk

PRACE REMONTOWE

Po okresie starań ruszyły prace mające na celu przebudowę chodnika przy ul. Gorzołki . od przedszkola do sklepu mięsnego zgodnie z projektem wykonanym w r. 2010.  Zobaczymy czy na cały odcinek wystarczy pieniędzy. Jednocześnie ruszyła budowa drogi technicznej na wysypisko śmieci wjazd od ul. Popiełuszki. W miesiącu wrześniu naprawiono w ramach możliwości MZD nawierzchnię ul. Kredytowej . Po interwencji Przewodniczącej Zarządu p. Skrzypczyk ustawiono nową wiatę na ul. Popiełuszki.  W dalszym ciągu prowadzimy rozmowy gdzie znaleźć 400 000 tyś na naprawę nawierzchni ul. Popiełuszki. Po 5 listopada planowane jest spotkanie z inspektorem budowlanym dotyczące budowy kanalizacji deszczowej. Ma ono na celu ustalić lokalizację studzienek ściekowych na budowanym odcinku. O wszystkich ustaleniach oraz prowadzonych pracach będziemy państwa informować .

Bąk Henryk

Wykonanie: JK Kreator