Zadania zrealizowane oraz w trakcie realizacji - rok 2015

Połowa roku 2015 za nami, a jak wiadomo lipiec to miesiąc sprawozdań półrocznych, to też
i pora na podsumowanie dotychczasowej pracy Zarządu Rady Dzielnicy oraz całej Rady.
Tematy już zrealizowane:
 • odprowadzenie wody deszczowej na ul. Katarzyny;
 • doświetlenie ul. Jaronia;
 • naprawa nawierzchni drogowej na ul. Przelotowej;
 • odmalowanie pasów na przejściu dla pieszych na ul. Traugutta (obok sklepu mięsnego) oraz ustawienie słupków.
Tematy w realizacji:
 • wykonanie projektu kanalizacji deszczowej na ul. Kredytowej z odtworzeniem drogi
  do stanu pierwotnego
  – w szybkiej i sprawnej realizacji tego zadania „stoi nam na drodze” dosłownie i w przenośni słup, a dokładniej słup telefoniczny!. Po szeregu rozmów i spotkań przedstawicieli Zarządu z przedstawicielami Miejskiego Zarządu Dróg, Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Wydziału ds.. Europejskich i Planowania Rozwoju oraz korespondencji i rozmów z przedstawicielami firmy Orange Polska S.A. mamy wiążące ustalenia. Firma Orange Polska S.A zobowiązała się do przesunięcia słupa
  a w Urzędzie Miasta trwają prace związane z wyłonieniem firmy odpowiedzialnej za wykonanie projektu;
 • montaż wiaty przystankowej na ul. Traugutta – zgonie z uzyskaną pisemną odpowiedzią
  z Miejskiego Zarządu Dróg wiata została ujęta w zestawieniu wiat przewidzianych do budowy w roku bieżącym. Po zakończeniu całej procedury formalnej z tym związanej, która obecnie trwa, wiata zostanie zamontowana w miesiącach wrzesień/październik;
 • wykonanie zatoczki autobusowej na przystanku Popiełuszki - Kościół (kierunek Grotowice) -  zgodnie z pisemnymi zapewnieniami Miejskiego Zarządu Dróg zadanie
  to zostanie wpisane do projektu planu budżetu miasta na rok 2016 i po jego zatwierdzeniu oraz rozdzieleniu środków na poszczególne zadania zostanie ustalony konkretny termin wykonania zatoki;
 • prace porządkowe wokół budynku przy ul. Gorzałki 3 (siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) – zostało wystosowane pismo do Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych o ujęcie w harmonogramie prac, całorocznego dbania o porządek oraz koszenie trawy
  w okresie letnim na terenie tej posesji;
 • remont nawierzchni jezdni ul. Popiełuszki z chodnikami po obu stronach na odcinku
  od CH Gaja do Przedszkola –
  zgodnie z pisemną informacją z Miejskiego Zarządu Dróg planowany termin realizacji to III i IV kwartał br.;
 • remont nawierzchni jezdni ul. Gorzołki - zgodnie z pisemną informacją z Miejskiego Zarządu Dróg planowany termin realizacji to III i IV kwartał br.;
 • odtworzenie chodnika na ul. Dunikowskiego od ul. Oświęcimskiej do drugiego przejazdu kolejowego.

Poniżej w załącznikach zamieszczono pisma złożone w powyższych sprawach.
 
Zachęcamy mieszkańców do kontaktów z przedstawicielami Rady oraz Zarządu Rady Dzielnicy,
do zgłaszania kolejnych tematów i zadań do wykonania. Przede wszystkim serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w spotkaniach organizowanych przezRadę Dzielnicy. Najbliższe spotkanie już 04.08.2015r. dot. budowy obwodnicy południowej. Terminy wszystkich spotkań na bieżąco zamieszczane są na stronie www.rdgroszowice.opole.pl oraz na tablicy ogłoszeń Rady Dzielnicy (parking kościelny).

 
Joanna Okos
Członek Zarządu Rady Dzielnicy Groszowice

Mała autostrada w opolskich Groszowicach

Co nam szykuje Radny Miasta Opola, mieszkaniec Wyspy Pasieka? Będzie to "mała autostrada". Będą to To dwa pasy w każdą stronę, droga rowerowa i trasa techniczna. Co na to mieszkańcy Groszowic, a zwłaszcza ul. Oświęcimskiej, Popiełuszki, Gorzołki, kiedy to ruch samochodowy zwiększy się wielokrotnie poprzez wprowadzenie tranzytu na Groszowice w dużo większym wymiarze? Jak będzie wyglądało życie tych, którzy mieszkają w bliskości wymienionych ulic?
Jako Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy apeluję o wsparcie w proteście przeciw budowie Obwodnicy Południowej. Trudno mi bowiem uwierzyć, że jako mieszkańcy tego chcecie! Bez Waszego wsparcia sam nic nie jestem w stanie zrobić. Czas się obudzić i oby nie było tak jak mówi przysłowie „Mądry Polak po szkodzie „. Pełny artykuł mozna znaleźć na stronie Radio Opole >>>
Zapraszam do kontaktu -Tel. kom. 600 357642

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

III sesja Rady Dzielnicy Groszowice

Zapraszamy Mieszkańców Dzielnicy do udziału w III sesji Rady Dzielnicy Groszowice, która odbędzie się 26 czerwca 2015 r. (piatek) o godz. 17.30 w sali na I pietrze budynku hali sportowej PSP 24 w Groszowicach.
Porządek obrad w załączniku >>>